meester Henk - STAATSINRICHTING
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Voor het digibord: vergroten met yurls
Voor afdrukken (op A3) : volg de link en download de afbeelding.
@meesterhenkvink 2017
Voor het digibord: vergroten met yurls
Voor afdrukken (op A3) : volg de link en download de afbeelding.
@meesterhenkvink 2017
(Advertentie)
Voor het digibord: vergroten met yurls
Voor afdrukken (op A3) : volg de link en download de afbeelding.
@meesterhenkvink 2017
Tweede Kamerverkiezing 2017. Hier vindt u alle onafhankelijke informatie over de verkiezingen zoals nieuws, lijsttrekkers, kandidaten en partijprogramma's.
via @meesterhenkvink 2017
(Advertentie)
verkiezingen moeten wel eerlijk verlopen !
(Advertentie)

 

Als de stembureaus om 21.00 uur sluiten, worden de stemmen geteld. Het Centraal Stembureau in Den Haag verzamelt alle lokale uitslagen, telt deze op en stelt de uitslag van de verkiezingen vast.

 

Er wordt vastgesteld hoeveel zetels elke partij krijgt. Dan volgt de toedeling van de zetels aan de partijen. Kandidaten krijgen een zetel toegewezen in de volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. In de praktijk krijgt de lijsttrekker de meeste stemmen en haalt slechts een beperkt aantal kandidaten het benodigde aantal voorkeursstemmen. De meeste kandidaten krijgen dan ook een zetel op grond van hun plaats op de lijst.

 

Onderstaande "wordles" van de politieke partijen zijn gemaakt door Winfred van Kuijk. Op zijn pagina vind je de uitleg.

 

http://winfred.vankuijk.net/2012/08/verkiezingsprogrammas-2012-in-beeld-gebracht/  

via @meesterhenkvink 2017 (met toestemming)

Wat weet je al/nog over Tweede Kamer verkiezingen ? Test jezelf  H I E R  als je durft  J

Tweede Kamer verkiezingen - "in klare taal"

De kiesdeler is in Nederland het aantal stemmen dat een partij moet behalen om een zetel in de Tweede Kamer te verkrijgen. De kiesdeler wordt berekend door het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal kamerzetels.

via @meesterhenkvink

kiesdeler : 62773 stemmen voor 1 zetel (2010)
Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2012 werden 9.424.235 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler was dus 9.424.235 : 150 zetels = 62.828
via @meesterhenkvink 2017
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2017

Het verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer vindt plaats per kieskring. Nederland heeft 20 kieskringen. Voor elke kieskring kan een andere lijst worden ingeleverd, maar meestal is het grootste deel van de lijst voor elke kieskring identiek. Wanneer een partij nog niet is verkozen, zijn voor het deelnemen in een kieskring ondersteuningsverklaringen vereist van 30 kiezers uit de betreffende kieskring. Ondersteuningsverklaringen van kandidaten tellen ook mee, maar alleen in hun eigen kieskring.

 

 

Bovendien moet, naar gelang de vestigingsplaats van de vereniging of van de eerstgenoemde kandidaat op de kandidatenlijst, een borgsom van € 11.250 of $ 11.250 betaald worden (in totaal, dus niet per kieskring). Deze krijgt de partij terug als het totaal aantal behaalde stemmen in alle kieskringen samen ten minste 75% is van het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel.

via @meesterhenkvink 2017

28 partijen hebben kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad. Ze doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

 

Aanvankelijk waren er 81 partijen die interesse toonden om mee te doen aan de verkiezingen.

52 partijen haalden de eindstreep niet, omdat ze onvoldoende steunverklaringen bij elkaar konden krijgen of de waarborg niet voldeden.

bron: Elsevier  via @meesterhenkvink 2017

Tweede Kamer verkiezingen: een nieuwe regering
via @meesterhenkvink

De link bij dropbox maakt van het .btx bestand een .zip bestand en is daardoor onbruikbaar. Belangrijk daarom is hetvolgende:

 

Let op dat je het bestand downloadt met "OPSLAAN ALS" . Verander nu de (eventuele) extensie van .zip in .btx !

 

Met google Chrome blijkt het wél te lukken. .btx blijft in stand.

Koot en Bie : Alleenstaande vandaal gaat stemmen