meester Henk - STAATSINRICHTING
 
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
de zetelverdeling na de verkiezingen in september 2012
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2017
via @meesterhenkvink 2017
via @meesterhenkvink 2017
(Advertentie)
(Advertentie)

Vergadering van de Tweede Kamer in de plenaire zaal

De Tweede Kamer vergadert

Het werk van de Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, inspraakrondes en gesprekken met de achterban en mensen in het land.

Grote politieke vergaderingen of debatten vinden vrijwel altijd plaats in een plenaire vergadering. Bijvoorbeeld debatten over de algemene beschouwingen, over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. Ook definitieve besluitvorming gebeurt plenair, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

Regeling van werkzaamheden
De Tweede Kamer vergadert aan de hand van een agenda die zij enkele keren per week tijdens de regeling van werkzaamheden vaststelt. De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt

 

 

via @meesterhenkvink 2017
Emile Roemer - fractievoorzitter SP (Socialistische Partij)