meester Henk - STAATSINRICHTING
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraad van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden - en dus zetels - is altijd oneven. 

Een gemeenteraadslid ('raadslid') is een gekozen volksvertegenwoordiger

binnen een gemeente. Alle gemeenteraadsleden van één gemeente vormen samen de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Google eens "gemeenteraad *jouw gemeentenaam*" . 

(Advertentie voor leraar of ouder)
via @meesterhenkvink 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezing zie je alle landelijke partijen ( zie bijv. de pagina “politieke partijen” ), maar ook zie je vaak kleine gemeentepartijtjes. 

De gemeente beslist veelal zaken die voor de mensen “dicht bij huis” liggen.


Zaken waarover de gemeente bijvoorbeeld beslist:

 

 • Bestemmingsplannen
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Daklozen opvang
 • Verplaatsen of weren van vervuilende of gevaarlijke bedrijven
 • Sport en onderwijs voorzieningen
 • Woningbouw
 • Rotondes

De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw omgeving waar u direct mee te maken heeft. Het burgerinitiatief biedt de mogelijkheid om de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel voor te leggen.

Bijvoorbeeld als u:

 • Een speelveld, ontmoetingsplek, meer groen of snelheidsbeperkende maatregelen in uw wijk wilt;
 • Een goed idee heeft voor het instandhouden van het cultureel erfgoed, zoals molens en bijzondere gebouwen.
 • Dit soort zaken is geschikt om een initiatiefvoorstel over in te dienen, het onderwerp moet wel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren.

Zijn er ook zaken waarover een initiatief niet mag gaan?

Een burgerinitiatiefvoorstel kan niet zijn of gaan over:

 • Een vraag over het gemeentelijke beleid;
 • Een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;
 • Een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
 • Een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)